GDPR-Confindetialitatea datelor

Angajamentul SC MOTOREVOLUTION SRL cu privire la aplicarea GDPR (protectia datelor cu caracter personal) conform  REGULAMENTULUI (UE) 2016/679

SC MOTOREVOLUTION SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

SC MOTOREVOLUTION SRL are sediul social  in Oradea, str. Ady Endre nr 31, jud. Bihor, este inregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Bihor sub nr. J05/392/2016, avand cod fiscal 35679983, reprezentată legal de dl. Susanu Richard – Director General.

Societatea sus numita respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata. SC MOTOREVOLUTION SRL prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea SC MOTOREVOLUTION SRL, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda online, etc., prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat primiti aceste newslettere), participarea la tombole si concursuri, prin completarea datelor in formularul de inregistrare cont pe un website SC MOTOREVOLUTION SRL, s.a.m.d. Utilizarea acestui website dar si  a altor website-uri ale societatii de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi si Conditiilor generale, tehnice si de participare ale SC MOTOREVOLUTION SRL.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii  nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

SC MOTOREVOLUTION SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea. Pentru a accesa website-urile SC MOTOREVOLUTION SRL, nu este nevoie ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a SC MOTOREVOLUTION SRL, inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale, participarii la evenimente specializate organizate in incinta societatii SC MOTOREVOLUTION SRL, implicand achizitionarea de produse sau servicii comercializate ori prestate de SC MOTOREVOLUTION SRL oferite pe website, achizitionare on-line sau abonarea la materiale SC MOTOREVOLUTION SRL, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita  anumite date cu caracter personal.

In acest sens, SC MOTOREVOLUTION SRL va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal :  numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adrese IP, nr. Card bancar, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2, etc.

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre SC MOTOREVOLUTION SRL , exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

 • Clientii persoane fizice ai SC MOTOREVOLUTION SRL (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;

 • Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanti, co-expozanti, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari, etc.- actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte, pentru a va putea oferi anumite produse/servicii specifice activitatii SC MOTOREVOLUTION SRL iar aceasta va solicita datele cu caracter personal necesare, Refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor SC MOTOREVOLUTION SRL.

In relatia cu dumneavoastra, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii. Totodata, in calitate de vizitator al sediului/magazinului nostru, noi vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) in vederea indeplinirii obligatiilor legale si desfasurarii activitatii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor SC MOTOREVOLUTION SRL sau achizitionarii de produse, dumneavoastra sunteti informat/a si/ sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).  

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al SC MOTOREVOLUTION SRL, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti  retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricand si fara fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la evenimentele/produsele/serviciile oferite de SC MOTOREVOLUTION SRL.

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

 • Organizarea de targuri, expozitii, saloane si alte manifestari/evenimente specializate;

 • Derularea activitatii comerciale/contractuale a SC MOTOREVOLUTION SRL;

 • Facturarea si inca rea valorii serviciilor SC MOTOREVOLUTION SRL;

 • Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor

 • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;

 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;

 • Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice u de interes public;

 • Activitati de audit si control/supraveghere;

 • Arhivare, scopuri statistice;

 • Colectare debite/Recuperare debite restante;

 • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.

 

SC MOTOREVOLUTION SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de/in cadrul societatii SC MOTOREVOLUTION SRL, si/ sau partenerilor de afaceri, asa cum este aceasta situatie descrisa mai jos) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

 
Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, dupa cum urmeaza:

 • Clienti persoane fizice ai SC MOTOREVOLUTION SRL (actuali, fosti sau potentiali),vizitatori, public larg, reprezentanti/imputerniciti acestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);

 • Expozanti,co-expozanti, organizatori, co-organizatori,  locatari, furnizori, prestatori si alte entitati juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai SC MOTOREVOLUTION SRL, autoritati/institutii publice;

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

 • autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/ u ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti,  societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre SC MOTOREVOLUTION SRL si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing) - datele cu caracter personal furnizate  de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de SC MOTOREVOLUTION SRL cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile SC MOTOREVOLUTION SRL , inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener SC MOTOREVOLUTION SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SC MOTOREVOLUTION SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

In cazul in care SC MOTOREVOLUTION SRL intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au optat in acest sens) dvs. veti fi informati in prealabil. Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de SC MOTOREVOLUTION SRL, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea SC MOTOREVOLUTION SRL, va puteti dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

In relatia cu SC MOTOREVOLUTION SRL, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

  În vederea realizării scopului menţionat, SC MOTOREVOLUTION SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor SC MOTOREVOLUTION SRL, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care SC MOTOREVOLUTION SRL prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC MOTOREVOLUTION SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SC MOTOREVOLUTION SRL si/ sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce SC MOTOREVOLUTION SRL depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile SC MOTOREVOLUTION SRL. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

In cazul platilor efectuate cu cardul, comercializarea se efectueaza prin intermediul solutiilor de plata online oferite de terti autorizati in relatia cu SC MOTOREVOLUTION SRL. In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, tertii autorizati in relatia cu SC MOTOREVOLUTION SRL garanteaza legalitatea si securitatea datelor personale (numar de card, data expirarii, etc) si a sistemelor informatice utilizate.

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor vizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

 

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata SC MOTOREVOLUTION SRL, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre SC MOTOREVOLUTION SRL sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care SC MOTOREVOLUTION SRL demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, SC MOTOREVOLUTION SRL este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat  la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre SC MOTOREVOLUTION SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de SC MOTOREVOLUTION SRL si/ sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, SC MOTOREVOLUTION SRL poate:

 • fie perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii ori pentu luarea masurilor solicitate;

 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct u prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejustificat u excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, SC MOTOREVOLUTION SRL este indreptatita sa considere Contractul incheiat cu Clientul SC MOTOREVOLUTION SRL de drept reziliat, fara nicio alta formalitate u interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei notificari prealabile.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa conducerii SC MOTOREVOLUTION SRL cu o cerere scrisa , datata si semnata la adresa de corespondenta: SC MOTOREVOLUTION SRL respective sediul social al firmei.

 

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-urilor SC MOTOREVOLUTION SRL prezentele prevederi,  pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-urilor SC MOTOREVOLUTION SRL sau utilizarea serviciilor SC MOTOREVOLUTION SRL prin intermediul website-urilor mentionate, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi. 

 Prezentul set de Termeni si Conditii a fost actualizat la data de 01.09.2018